จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ได้ที่นี่
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คลองไทร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ
31 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คลองไทร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ