การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566
26 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564
15 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563
16 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563
18 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562
12 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ได้ที่นี่