แผนการดำเนินงานประจำปี
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
23 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรเรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2565
22 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรเรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
18 ธันวาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ